Uputi se prema oceanskom dnu u potrazi za zlatom u sjajnom podvodnom robotu s velikim fleksibilnim zglobovima, velikom kupolom za gledanje s crvenim robotskim okom, balastnim spremnikom i velikim stopalima za hod po dnu. Uzimaj predmete i buši u potrazi za uzorcima robotovom lijevom rukom sa kandžama te prenosi predmete desnom rukom koja može grabiti. Ali čuvaj se divovske raže sa šiljatim repom! Pretvori robota u super dubokomorsku istraživačku podmornicu s upravljačkom ručicom ili centar za potragu za blagom sa podvodnom dizalicom.