Dovezi tešku bušilicu i počni kopati pećinu!

Iskopaj zlato i pregledaj ga! Teškom bušilicom probij se duboko u pećinu, a onda izvuci zlatne grumene sa utovarivačem sa lopatom. Ispraznite utovarivač pokraj laboratorija, tako da geolog može analizirati ono što si pronašao. Odmori se, a onda alatom sa postolja počisti nered od bušilice ili ga napravi još! Pazi se ogromnog pauka koji sjedi na kamenju. Čini se da nije sretan što ga ometaš bukom!

Za uzrast: 5 – 12

Broj kockica: 294