Sarajevo, 23.12.2019

Broj: 23-12-19/FMF/2

Na osnovu Zakona o igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH“, broj: 48/15 i 60/15) i Pravilnika o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara („Službene novine Federacije BiH“, broj: 30/16), SOLIDEX d.o.o. Sarajevo donosi:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Osvoji LEGO Imperial Star Destroyer“

Član 1. ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

Organizator nagradne igre je SOLIDEX d.o.o. Sarajevo, adresa sjedišta: Esada Karađozovića 1, 71000 Sarajevo, ID broj: 4200255730006, PDV broj: 200255730006. 

Nagradna igra organizuje se pod nazivom „Osvoji LEGO Imperial Star Destroyer“ i priređuje  se sa ciljem promocije i unapređenja prodaje.

Član 2. USLOVI ZA UČEŠĆE U NAGRADNOJ IGRI

Pravo na učešće u nagradnoj igri imaju sva fizička lica starija od 18 godina. Svi kupci koji u periodu od 10.01.2020. do 09.02.2020. godine u Podružnici Svijet Kockica (LEGO Store Sarajevo), ID broj:4200255730014 ostvare kupovinu LEGO Star Wars setova u vrijednosti preko 59,95 KM po jednoj kupovini učestvuju u nagradnom izvlačenju koje će biti održano 10.02.2020. godine u Podružnici Svijet Kockica (LEGO Store Sarajevo) u Alta Shopping Centru. 

U nagradnoj igri ne mogu učestvovati osobe koje su direktno uključene u pripremu nagradne igre ili izvlačenje dobitnika, uposlenici SOLIDEX d.o.o. Sarajevo, kao ni ostale osobe koje imaju pristup podacima vezanim za nagradnu igru. 

Svi kupci koji ispunjavaju uslov iz člana 3. mogu učestvovati u nagradnom izvlačenju na način da na licu mjesta u Podružnici Svijet Kockica (LEGO Store Sarajevo) u Alta Shopping Centru na poleđini svog računa ispune svoje osobne podatke (ime i prezime, adresu, broj telefona, email), čime prihvataju uslove nagradne igre,  kao i da pristaju da njihovi osobni podaci budu objavljeni u skladu sa članom 6. ovih Pravila. Račun se ubacuje u nagradnu kutiju koja će se nalaziti u Podružnici Svijet Kockica (LEGO Store Sarajevo).

Član 3. NAGRADNI FOND

Utvrđeni nagradni fond:

75252 – LEGO Imperial Star Destroyer 

Ukupna vrijednost nagradnog fonda: 1.369,95 KM (sa uračunatim PDV-om). SOLIDEX d.o.o. se ograđuje od mogućnosti promjene vrijednosti nagrade do koje bi moglo doći zbog promjene u tržišnim cijenama, pa za takve eventualne promjene ni u kojem slučaju ne snosi ikakvu odgovornost.

Član 4. NAGRADNO IZVLAČENJE I PREUZIMANJE NAGRADE

Izvlačenje dobitnika LEGO 75252 Imperial Star Destroyer-a  održat će se javno, 10.02.2020. u Podružnici Svijet Kockica (LEGO Store Sarajevo) u Alta Shopping Centru. Pored dobitnika nagrade izvući će se i dva rezervna dobitnika za slučaj da primarni dobitnik ne bude dostupan 7 dana nakon izvlačenja, dostavi pogrešne podatke, ne ispunjava uslove iz člana 3. ili ne preuzme nagradu u utvrđenom roku, te će se sastaviti Zapisnik o podacima dobitnika. Zapisnik ima službeno i obavezujuće značenje za sve Kupce koji su učestvovali u nagradnoj igri. Dobitnik će biti obaviješten odmah po izvršenom izvlačenju telefonskim putem, te će u roku od 48 sati biti objavljeno ime i prezime dobitnika na oficijelnim web stranicama www.solidex.ba, www.svijetkockica.ba, kao i na facebook stranici LEGO Store Sarajevo. Dobitnik će nagradu moći preuzeti lično u Podružnici Svijet Kockica (LEGO Store Sarajevo) u Alta Shopping Centru po završenom izvlačenju. 

Izvlačenje dobitnika biti će obavljeno metodom slučajnog uzorka, a nadgledati će ga tročlana komisija imenovana od strane organizatora nagradne igre. Rok za preuzimanje nagrade je trideset (30) dana od datuma obavještenja dobitnika o osvojenoj nagradi. Ukoliko dobitnik ne preuzme nagradu u navedenom roku  (osim opravdanih razloga navedenih pismenim putem Organizatoru), gubi pravo na nagradu. Kod preuzimanja nagrade dobitnik je dužan potvrditi svoj identitet ličnom kartom, te potpisati izjavu o primitku iste. Dobitnik pristaje da Organizator nagradne igre u medijskim aktivnostima vezanim za ovu nagradnu igru može koristiti njegove podatke (ime i prezime, fotografije, izjavu) bez naknade.

Član 5. OTKAZ NAGRADNE IGRE

SOLIDEX d.o.o. će otkazati Nagradnu igru u slučaju da u razdoblju trajanja nagradne igre nastupe okolnosti koje SOLIDEX d.o.o. u trenutku donošenja odluke o održavanju nagradne igre ne može predvidjeti, niti na te okolnosti može utjecati, a takve okolnosti imaju ili bi mogle imati negativan utjecaj na poslovanje SOLIDEX d.o.o.. U slučaju nastupa okolnosti iz prethodne rečenice, SOLIDEX d.o.o. će učesnike obavijestiti o prekidu Nagradne igre javno, putem dnevnih novina.

Član 5. OTKAZ NAGRADNE IGRE

SOLIDEX d.o.o. će otkazati Nagradnu igru u slučaju da u razdoblju trajanja nagradne igre nastupe okolnosti koje SOLIDEX d.o.o. u trenutku donošenja odluke o održavanju nagradne igre ne može predvidjeti, niti na te okolnosti može utjecati, a takve okolnosti imaju ili bi mogle imati negativan utjecaj na poslovanje SOLIDEX d.o.o.. U slučaju nastupa okolnosti iz prethodne rečenice, SOLIDEX d.o.o. će učesnike obavijestiti o prekidu Nagradne igre javno, putem dnevnih novina.

Član 6. OBJAVA PRAVILA

Svi zainteresovani će biti upoznati s Pravilima nagradne igre putem dnevnih novina u kojima će Pravila biti objavljena, kao i na web stranicama www.solidex.ba, www.svijetkockica.ba, te oficijelnoj facebook stranici LEGO Store Sarajevo. Učešćem u Nagradnoj igri Kupci prihvataju pravila i obaveze iz ovih Pravila. U slučaju spora nadležan je Sud u Sarajevu.

Ova pravila se primjenjuju po dobivanju saglasnosti nadležnih ministarstava i po objavljivanju u dnevnim novinama, a vrijede do završetka Nagradne igre.

Odobreno Rješenjem Federalnog Ministarstva Finansija broj: 05-15-1-1285/19-T.B. od 30.12.2019.